Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

We organiseren jaarlijks de OV opstapdagen. Toelichting

R

Kwaliteit

Vanwege Corona ging de OV opstapdag vorig jaar niet door. Inmiddels is de subsidieregeling (100% subsidie) hiervoor afgeschaft. Eigen middelen zijn hiervoor niet beschikbaar, wat betekent dat de OV-opstapdagen niet meer plaatsvinden.

Wel is  inmiddels het vervoersoverzicht, met daarin alle vervoersmogelijkheden in onze gemeente, beschikbaar. Dit helpt om bij de vervoersvraag het juiste middel te vinden.