Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

In 2019 ontwikkelden we in nauw overleg met inwoners en andere betrokkenen een herontwikkelingsplan. In dit plan sluiten we aan op het historisch verhaal van de Zuiderwaterlinie. We starten in 2020 met de uitvoering van het herontwikkelingsplan voor de Kleine Schans.Toelichting

O

Kwaliteit

In 2020 is het plan voor de Kleine Schans in Terheijden verder uitgewerkt. Gebleken is dat het niet mogelijk is om het gehele plan uit te voeren binnen de beschikbare middelen. Het plan wordt daarom aangepast en voorgelegd aan de raad. Met de uitvoering van het plan wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor inwoners en recreanten en geschikt gemaakt voor lokale evenementen. De rijke geschiedenis van de Kleine Schans komt tot uitdrukking in de plannen.