Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

In 2021 gaan we verder uitvoering geven aan het thema geluk en zorgen we dat de geluksagenda uitgevoerd wordt.Toelichting

O

Kwaliteit

Als gevolg van corona loopt de uitvoering van de geluksagenda anders dan bij het opstellen voorzien. Voor het naar de inwoners toe gaan, wat voor een aantal onderdelen van de geluksagenda essentieel is, is gezocht naar mogelijkheden die passen binnen de corona maatregelen. In dat kader wordt in juni 2021 een pilot in Wagenberg gehouden voor het melden op locatie.  Voorts is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid en is er in april een succesvolle kaartjesactie geweest. Een overzicht van wat er gedaan is in het kader van Geluk is opgenomen in de raadsbrief die begin 2021 is opgesteld. Daarnaast zoeken we andere manieren om inwoners toch te betrekken bij de Geluksagenda.