Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

In 2021 maken we de Zeggelaan fietsveilig. De fietsstroken leggen we verhoogd aan. Voor de werkzaamheden vragen we indien mogelijk subsidie aan. De kostenramingen laten zien dat het oorspronkelijke budget van €500.000 onvoldoende is. Daarnaast is de kwaliteit van het wegdek slechter dan verwacht. We beoordelen het bij te vragen budget. Op het moment van opstellen is het bedrag niet bekend. Toelichting

O

Kwaliteit

We bereiden de projecten Crullaan, Drimmelenseweg en Zeggelaan voor. Deze projecten zijn in verschillende fases qua voorbereiding. De Crullaan is aanbesteed, voor de Drimmelenseweg ligt er een definitief ontwerp en voor de Zeggelaan een voorlopig ontwerp. In de volgorde zoals hiervoor genoemd, voeren we de projecten uit. Het is nog onduidelijk of we subsidie krijgen. Wij vragen bij voorbaat uw mandaat om een financieel overschot op Crullaan en/of Drimmelenseweg in te mogen zetten voor de Zeggelaan. Hierdoor lopen we niet onnodig vertraging op. 

Uit onderzoeken in de Zeggelaan in Terheijden blijkt dat er meer moet gebeuren dan dat we in eerste instantie dachten. Ook de oplossingen voor het inpassen van de verhoogde fietsstroken is complexer dan we hadden voorzien . De uitwerking kost meer tijd. De uitvoering loopt hierdoor vertraging op.

In juni communiceren we met de bewoners.  We starten in het vierde kwartaal van 2021.