Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

Het abonnementstarief heeft vooral in 2019 voor extra aanvragen voor Hulp bij het Huishouden en woonvoorzieningen gezorgd. Het aantal aanvragen stabiliseert zich in 2020. Maar de lage eigen bijdrage blijft ervoor zorgen dat inwoners minder snel zelf oplossingen voor hun beperkingen zoeken en er meer mensen een beroep doen op de Wmo, ook in 2021. Vanzelfsprekend blijven we de Wmo-aanvragen kritisch bekijken en blijven we zoeken naar alternatieven.Toelichting

O

Kwaliteit

Door het abonnementstarief, een relatief lage vaste eigen bijdrage per maand (in 2021 € 19), vragen meer inwoners een Wmo-maatwerkvoorziening aan. Dit zien we onder andere terug in de stijging van het aantal aanvragen Hulp bij het Huishouden. Aanvragers geven regelmatig aan graag Hulp bij het huishouden via de gemeente te ontvangen, omdat dit goedkoper is dan het zelf te moeten regelen. Hierdoor neemt de druk op het budget voor Wmo-voorzieningen toe.