Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

In 2021 neemt het college een besluit over het voortzetten van de Huiskamers in verzorgingstehuizen de Ganshoek in Lage Zwaluwe en Antonius Abt in Terheijden. De Huiskamers zijn algemene voorzieningen waar inwoners met en zonder Wmo-indicatie terecht kunnen voor activiteiten, een maaltijd en ontmoeting. Door de coronamaatregelen zijn deze echter enkele maanden gesloten geweest en hebben zich niet kunnen ontwikkelen.Toelichting

O

Kwaliteit

Sinds eind 2019 voeren we een Pilot uit met twee Huiskamers in verzorgingstehuizen De Ganshoek in Lage Zwaluwe en Antoniusabt in Terheijden. Door de 'blijf thuis'-maatregel zijn de Huiskamers tijdelijk gesloten geweest. Deelnemers zijn, indien nodig, op andere manieren ondersteund. Daarna zijn de Huiskamers in aangepaste vorm weer open gegaan voor de meest kwetsbare inwoners. De Huiskamers zijn door de beperkingen niet de laagdrempelige dagbestedingslocaties geworden voor kwetsbare inwoners, die we voor ogen hadden. Hierdoor is het nog niet mogelijk te bepalen of het concept Huiskamers werkt in de gemeente Drimmelen en is besloten de Pilot met 2 jaar te verlengen, tot en met 2022.  
In het vierde steunpakket corona zijn budgetten voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en voor het extra begeleiden van kwetsbare groepen opgenomen. De voor de pilot benodigde middelen kunnen hieruit bekostigd worden (zie onderdeel eenzaamheid en financiële paragraaf).