Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

We combineerden de Beleidsplannen voor Wegen met Openbare verlichting. De uitvoering van het beleidsplan Openbare Verlichting start in 2021. Toelichting

O

Kwaliteit

Het beleidsplan Openbare Verlichting stelde u in januari 2021 vast. Hieruit bleek dat in de meerjarige investeringsprognose jaarlijks € 90.000 ruimte was. Dit bedrag raamden we af ten gunste van het vergroten van burgertevredenheid over de kwaliteit van wegen  door het instellen van een krediet 'Vergroten burgertevredenheid'. 

Naast dagelijks onderhoud (schades en storingen) vinden ook dit jaar vervangingen plaats. In de eerste plaats vervangen we op grote schaal zogenaamde SOX- en SON-armaturen. Verder vervangen we de verlichting in de projecten Crullaan, Drimmelenseweg / Sluizeweg (alleen op het deel Sluizeweg), Oude Haven Drimmelen en  in de Nieuwstraat winkelstrip Lage Zwaluwe. 

De elektrakosten vallen in 2021 wederom  hoger uit dan begroot. Dit komt door een hoger energietarief. Hiervoor ramen we een bedrag bij.