Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

De gemeente Drimmelen ondertekende in 2019 het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit is ook een van de speerpunten van de agenda van het Drimmelense project Geluk. Na evaluatie van de activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan in 2020, besluit de werkgroep of en welke activiteiten in 2021 georganiseerd gaan worden.Toelichting

O

Kwaliteit

De aanpak van eenzaamheid is een van de speerpunten uit het project Geluk en maakt onderdeel uit van de uitvoering aan het ondertekende landelijke actieprogramma Een tegen eenzaamheid. Door de coronamaatregelen zijn vrijwel alle activiteiten gericht op ontmoeten stil gelegd. De zorg- en welzijnspartners hebben ingezet op alternatieve vormen van contact, zoals de belcirkels. De pilot Huiskamers wordt met 2 jaar verlengd, tot en met 2022. Hierdoor is laagdrempelige ontmoeting in Terheijden en Lage Zwaluwe mogelijk.
In het vierde steunpakket corona zijn budgetten voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en voor het extra begeleiden van kwetsbare groepen opgenomen. De voor de pilot benodigde middelen kunnen hieruit bekostigd worden (zie financiële paragraaf).
De overige middelen voor bestrijden eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen worden ingezet in overleg met de werkgroep eenzaamheid. Hiervoor wordt nog een voorstel gemaakt.