Portefeuillehouder
Lieke Schuitmaker

Op basis van het recreatief zoneringsplan wordt in 2021, in overleg met Staatsbosbeheer en de twee andere Biesbosch-gemeenten, in beeld  gebracht hoe het staat met de kwaliteit van en de behoefte aan aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen.Toelichting

O

Kwaliteit

Dit jaar wordt de gebiedsvisie voor de Biesbosch behandeld door de gemeenteraden van Altena, Dordrecht en Drimmelen en uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De kwaliteit en de behoefte aan aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen is één van de onderwerpen die zal worden opgenomen in het uitvoeringsplan.