6. Overzicht lopende kredieten

6. Overzicht lopende kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht lopende kredieten
Prg. Omschrijving Jaar (van aanvang) Raming Mutatie VJN 2021 Mutatie NJN 2021 Raming incl. VJN/NJN 2021 Uitgaven t/m 2020 Uitgaven 2021 Totaal Uitgaven Restant Projectfase Krediet afsluiten J/N
Thema Wegen en verkeer
2 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 2020 860.000 - - 860.000 3.144 29.956 33.100 826.900 5. Realisatie Nee
2 Verbreding Zanddijk 2017 300.000 -50.000 -41.290 208.710 194.770 2.197 196.967 11.743 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk 2018 700.000 50.000 - 750.000 42.489 89.102 131.591 618.409 2. Definitie Nee
2 Aankoop grond Zoutendijk 2018 95.000 - - 95.000 2.313 2.313 92.688 2. Definitie Nee
2 Rode loperroute 2019 750.000 - - 750.000 115.217 123.733 238.950 511.050 5. Realisatie Nee
2 Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 2021 250.000 - - 250.000 2.540 2.540 247.460 5. Realisatie Nee
2 Wegen: rehabiliatie (inclusief Witteweg) 2021 467.000 - - 467.000 439 439 466.562 4. Voorbereiding Nee
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Wandelpromenade / Havenkant 2020 575.000 - - 575.000 103.026 16.735 119.761 455.239 5. Realisatie Nee
2 Centrumroute Terheijden 2017 999.000 - 71.875 1.070.875 958.296 112.574 1.070.870 5 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 2017 255.000 - - 255.000 243.429 5.061 248.490 6.510 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Dorpstraat 2019 70.000 - 42.600 112.600 110.287 2.306 112.593 7 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg 2021 200.000 - - 200.000 7.715 7.715 192.285 5. Realisatie Nee
2 Fietspaden Sluizeweg 2021 - 400.000 56.000 456.000 455.685 455.685 315 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Vergroten burgertevredenheid 2021 2021 - 90.000 - 90.000 - - 90.000 3. Ontwerp Nee
2 Centrumplan Made 2016 2.940.000 - - 2.940.000 2.639.860 15.475 2.655.335 284.665 5. Realisatie Nee
2 Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 2020 684.000 - - 684.000 39.903 12.707 52.610 631.390 5. Realisatie Nee
2 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 2020 935.000 - - 935.000 18.577 55.804 74.381 860.619 3. Ontwerp Nee
2 Verkeersreconstructies 2021 2021 - - 38.000 38.000 38.000 5. Realisatie Nee
2 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 2017 60.000 - - 60.000 - - 60.000 3. Ontwerp Nee
2 Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) 2020 193.000 - 193.000 47.283 903 48.186 144.814 3. Ontwerp Nee
2 Aanbrengen brug de Schans 2020 100.000 - 100.000 - - 100.000 3. Ontwerp Nee
2 Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2020 2020 233.500 - - 233.500 179.485 41.255 220.740 12.760 5. Realisatie Nee
2 Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2021 2021 233.500 -90.000 - 143.500 61.786 61.786 81.714 5. Realisatie Nee
2 TEC Warmtenet Terheijden 2020 1.000.000 - - 1.000.000 992.017 -95.895 896.122 103.878 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkeerterrein 2019 250.000 - 5.000 255.000 249.374 4.179 253.553 1.447 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 2021 40.000 - - 40.000 442 442 39.558 5. Realisatie Nee
2 Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made 2021 - - 117.750 117.750 - - - 117.750 3. Ontwerp Nee
Totaal thema Wegen en verkeer 12.190.000 400.000 289.935 12.879.935 5.937.157 947.009 6.884.166 5.995.769
Thema Groen en speelvoorzieningen -
2 Aanplant nieuw bos 2020 100.000 - - 100.000 56.423 -0 56.423 43.577 5. Realisatie Nee
2 Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje 2020 150.000 - - 150.000 13.846 107.894 121.740 28.260 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Renovatie openbaar groen 2020 2020 315.850 - - 315.850 288.351 26.648 314.999 851 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Renovatie openbaar groen 2021 2021 145.000 - - 145.000 20.603 20.603 124.397 4. Voorbereiding Nee
2 Sport, spelen, etc in openbare ruimte 2018 100.000 - - 100.000 10.154 8.350 18.504 81.496 4. Voorbereiding Nee
2 Vervanging faecalienzuiger 2019 50.000 - - 50.000 - - 50.000 4. Voorbereiding Nee
Totaal Groen en speelvoorzieningen 860.850 - - 860.850 368.774 163.495 532.269 328.581
Thema Water
2 Baggeren stedelijk water 2014 331.000 - - 331.000 58.193 7.660 65.853 265.148 4. Voorbereiding Nee
2 Rioolvervanging Vijverstraat 2014 522.000 - -12.253 509.747 492.230 17.517 509.747 0 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Rioolvervanging Kilstraat 2013 1.140.000 - 120.000 1.260.000 992.104 234.692 1.226.796 33.204 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Rioolvervanging Prinses Margrietstraat / Julianastraat 2016 763.000 - - 763.000 159.479 513.633 673.112 89.888 5. Realisatie Nee
2 Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat 2018 1.884.000 - - 1.884.000 204.655 354.957 559.612 1.324.388 5. Realisatie Nee
2 Maatregelen. kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat) 2021 727.000 - - 727.000 - - 727.000 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen.kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegaalstraat) 2021 120.200 - - 120.200 900 900 119.300 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen.kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat) 2021 905.000 - - 905.000 - - 905.000 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen.kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat) 2021 277.500 - - 277.500 - - 277.500 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen. gebied OHD (uitvoering) 2021 270.000 - - 270.000 - - 270.000 5. Realisatie Nee
2 Maatregelen.kern Thd:voorbereiding (Molenstraat) 2021 100.000 - - 100.000 - - 100.000 4. Voorbereiding Nee
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat 2020 100.000 - - 100.000 13.455 - 13.455 86.545 4. Voorbereiding Nee
2 Maatregelen kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat 2020 100.000 - - 100.000 42.714 42.714 57.286 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding Griendwerkerstraat 2020 100.000 - - 100.000 15.405 28.794 44.199 55.801 3. Ontwerp Nee
2 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr. 2020 154.560 - - 154.560 - - 154.560 3. Ontwerp Nee
2 Rioolvervanging Marktstraat Made 2020 796.500 - -5.000 791.500 783.281 2.140 785.421 6.079 6. Nazorg-, en overdracht Nee
2 Rioolvervanging Kerkstraat Made 2018 608.464 - - 608.464 113.115 - 113.115 495.349 5. Realisatie Nee
2 Rioolvervanging Terheijden Midden 2019 1.299.777 - 26.305 1.326.082 1.261.294 64.783 1.326.077 5 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Rioolvervanging Molenplein (centrumplan Made) 2020 308.000 - 1.130 309.130 309.123 0 309.123 7 6. Nazorg-, en overdracht Ja
2 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 2020 100.000 - - 100.000 9.231 -0 9.231 90.769 5. Realisatie Nee
2 Ambitieniveau WRP (stelpost) 2018 487.667 - - 487.667 - - 487.667 2. Definitie Nee
2 Vervanging rioolontstopper 2020 95.000 - 5.000 100.000 365 - 365 99.635 5. Realisatie Nee
Totaal thema Water 11.189.668 - 135.182 11.324.850 4.411.930 1.267.789 5.679.719 5.645.131
Totaal programma 2 24.240.518 400.000 425.117 25.065.635 10.717.861 2.378.293 13.096.153 11.969.482
Thema Versterken vrijetijdseconomie
3 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 2018 100.000 - 5.060 105.060 12.028 93.031 105.059 1 6. Nazorg-, en overdracht Ja
Totaal thema Versterken vrijetijdseconomie 100.000 - 5.060 105.060 12.028 93.031 105.059 1
Thema Versterken economische structuur
3 Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 2020 150.000 - - 150.000 1.600 112.085 113.685 36.315 5. Realisatie Nee
3 Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 2020 163.300 - - 163.300 128.496 22.086 150.582 12.718 6. Nazorg-, en overdracht Nee
3 Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 2019 150.000 - - 150.000 2.966 -0 2.966 147.034 1. Initiatief Nee
3 Vervanging stroomkasten 2021 150.000 - - 150.000 1.663 1.663 148.337 5. Realisatie Nee
3 Verlengen fietspad Beverpad 2016 408.500 45.000 - 453.500 188.422 -9.244 179.178 274.322 4. Voorbereiding Nee
Totaal thema Versterken economische structuur 1.021.800 45.000 - 1.066.800 321.484 126.590 448.074 618.726
Thema Wonen
3 Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied 2021 - - 95.000 95.000 95.000 1. Initiatief Nee
Totaal thema Wonen - - 95.000 95.000 - - - 95.000
Totaal programma 3 1.121.800 45.000 100.060 1.266.860 333.512 219.621 553.133 713.727
Thema Zorg voor kwetsbare burgers
4 Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe 2015 500.000 - - 500.000 - - 500.000 5. Realisatie Nee
4 Voedselbank Madese Boys 2020 40.000 - - 40.000 - - - 40.000 4. Voorbereiding Nee
Totaal thema Zorg voor kwetsbare burgers 540.000 - - 540.000 - - - 540.000
Thema Sport en bewegen
4 Voorbereidingskrediet Stuifhoek 2020 140.000 - - 140.000 12.506 18.751 31.257 108.743 3. Ontwerp Nee
4 Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 2018 3.447.219 - - 3.447.219 3.225.611 110.751 3.336.362 110.857 6. Nazorg-, en overdracht Nee
4 Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 2021 12.000 - - 12.000 - - 12.000 1. Initiatief Nee
4 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 2021 12.000 - - 12.000 - - 12.000 1. Initiatief Nee
4 Trapveldje Hooge Zwaluwe 2021 154.755 - - 154.755 - - 154.755 1. Initiatief Nee
Totaal thema Sport en bewegen 3.765.974 - - 3.765.974 3.238.117 129.503 3.367.620 398.354
Thema Sociaal culturele accomodaties
4 Aanpassing entree De Cour Terheijden 2020 103.000 10.000 10.272 123.272 10.563 105.759 116.322 6.950 6. Nazorg-, en overdracht Ja
Totaal thema Sociaal culturele accomodaties 103.000 10.000 10.272 123.272 10.563 105.759 116.322 6.950
Totaal programma 4 4.408.974 10.000 10.272 4.429.246 3.248.680 235.262 3.483.942 945.304
Tractie en gereedschappen
B Pickups (3 stuks) 2021 128.461 - 15.000 143.461 - - 143.461 4. Voorbereiding Nee
B Bus enkelcabine 2021 45.339 - 5.000 50.339 - - 50.339 5. Realisatie Nee
B Bedrijfswagen Boa 2021 50.377 - - 50.377 - - 50.377 5. Realisatie Nee
B Bestelauto 2021 30.226 - - 30.226 - - 30.226 4. Voorbereiding Nee
B Hogedruk reinigers 2020 12.090 - - 12.090 8.065 0 8.065 4.025 5. Realisatie Nee
B Waterwagens (2st) 2020 54.839 - 3.220 58.059 20.276 37.782 58.058 1 6. Nazorg-, en overdracht Ja
Totaal Tractie en gereedschappen 321.332 - 23.220 344.552 28.341 37.782 66.123 278.429
Totaal Bedrijfsvoering 321.332 - 23.220 344.552 28.341 37.782 66.123 278.429
Gemeentehuis
O Verduurzaming gemeentehuis 2020 640.000 - 85.000 725.000 596.464 106.578 703.042 21.958 5. Realisatie Nee
O Lamellen (gemeentehuis) 2017 60.452 - 60.452 - - 60.452 4. Voorbereiding Nee
O Meubilair (gemeentehuis) 2019 108.387 - 108.387 30.593 4.887 35.480 72.907 4. Voorbereiding Nee
O Meubilair (gemeentehuis) 2020 335.188 - 335.188 - - 335.188 4. Voorbereiding Nee
Totaal Gemeentehuis 1.144.027 - 85.000 1.229.027 627.057 111.465 738.522 490.506
ICT: vervanging hardware
O Geluidsinstallatie (gemeentehuis) 2017 25.188 - 25.188 - - 25.188 4. Voorbereiding Nee
O Discussie-installatie (gemeentehuis) 2021 30.226 - 30.226 - - 30.226 4. Voorbereiding Nee
O 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) 2021 21.662 - 21.662 - - 21.662 4. Voorbereiding Nee
O A&O printer (omgevingsvergunning) 2014 25.341 - 25.341 6.312 9.954 16.267 9.074 4. Voorbereiding Nee
O Tablets gemeenteraad 2018 28.967 - -4.624 24.343 24.343 -0 24.343 - 6. Nazorg-, en overdracht Ja
O Ipads / laptops 2019 32.000 - 32.000 13.240 0 13.240 18.760 4. Voorbereiding Nee
O Tablets medewerkers en college 2020 30.226 - 25.000 55.226 - - 55.226 4. Voorbereiding Nee
O Mobile geluidsinstallatie 2021 10.075 - 10.075 - - 10.075 4. Voorbereiding Nee
O Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal) 2021 22.670 - 22.670 - - 22.670 4. Voorbereiding Nee
O Vervanging technische infrastructuur 2016 178.334 - -25.000 153.334 30.817 - 30.817 122.517 4. Voorbereiding Nee
Totaal ICT: vervanging hardware 404.689 - -4.624 400.065 74.712 9.955 84.667 315.398
ICT: vervanging software
O algemene infobeleid (cloud) 2017 15.000 - 15.000 - - 15.000 2. Definitie Nee
O opstellen geo-info beleidsplan 2017 25.000 - 25.000 7.002 7.150 14.152 10.848 4. Voorbereiding Nee
O opstellen visie infovoorziening Omgevingswet 2028 25.000 - 25.000 22.390 0 22.390 2.610 6. Nazorg-, en overdracht Nee
O Mid-office 2009 133.125 - 133.125 2.519 -0 2.519 130.606 2. Definitie Nee
O n/wro/DURP 2015 30.739 - 30.739 12.959 11.441 24.400 6.339 4. Voorbereiding Nee
O Tim (tijdregistratie) 2016 25.188 - 25.188 - - 25.188 2. Definitie Nee
O cc managementsysteem / website integratie 2016 138.537 - 138.537 134.018 191 134.209 4.328 4. Voorbereiding Nee
O software Civision.Middelen (web-publishing) 2017 131.484 - 131.484 17.136 - 17.136 114.348 2. Definitie Nee
O Vastgoed informatiesysteem (GIS) 2017 125.741 - 125.741 - - 125.741 2. Definitie Nee
O Inrichting bedrijvenloket 2017 40.000 - 40.000 - - 40.000 2. Definitie Nee
O Backoffice applicatie (zoekksysteem) 2017 20.000 - 20.000 20.403 20.403 -403 6. Nazorg-, en overdracht Nee
O Publ geg.krt website 2017 15.000 - 15.000 5.371 - 5.371 9.629 2. Definitie Nee
O SSO-software 2017 30.000 - 30.000 3.972 2.368 6.340 23.660 2. Definitie Nee
O Implementatie Wet M.E.B.V. 2017 20.000 - 20.000 10.075 - 10.075 9.925 4. Voorbereiding Nee
O Implementatie M.O. berichtenbox 2017 10.000 - 10.000 - - 10.000 2. Definitie Nee
O Implementatie M.O. lopende zaken 2017 15.000 - 15.000 - - 15.000 2. Definitie Nee
O Implementatie e-facturen 2017 22.000 - 22.000 15.419 -0 15.419 6.581 4. Voorbereiding Nee
O Softwarepakket Planon (incl) 2017 20.000 - 20.000 13.192 - 13.192 6.808 4. Voorbereiding Nee
O Procesbeschrijvingen (workflow) 2018 - - - - - - Ja
O Omgevingsvergunning zaaksysteem 2018 25.000 - 25.000 302 0 302 24.698 2. Definitie Nee
O Digitalisering dossiers soza 2018 201.915 35.685 237.600 24.923 75.881 100.804 136.796 4. Voorbereiding Nee
O Sportaccommodatie HTA 2019 15.113 -15.113 - - - - Ja
O Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 70.528 -70.528 - - - - Ja
O Softwarepakket Burgerzaken Cipers 2019 70.528 - 70.528 4.735 4.989 9.724 60.804 2. Definitie Nee
O Implementatie generieke digitale infrastructuur 2019 150.000 -150.000 - - - - Ja
O Modernisering GBA (basisregistratie pers) 2019 180.000 -180.000 - - - - Ja
O Icontrol (metadatamanager, DSP) 2020 17.128 - 17.128 - - 17.128 2. Definitie Nee
O SmartDocuments (sjablonen) 2021 16.121 - 16.121 - - 16.121 2. Definitie Nee
O JCC klantbegeleidingssysteem 2021 30.226 -30.226 - - - - Ja
O Personeelsinformatiesysteem 2021 35.264 -35.264 - - - - Ja
O Cntr. Content Management System / website integratie 2021 138.537 - 138.537 - - 138.537 2. Definitie Nee
O Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 2021 285.259 -45.259 240.000 87.181 87.181 152.819 2. Definitie Nee
O CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) 2021 37.783 - 37.783 - - 37.783 2. Definitie Nee
O Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 2021 - 134.338 134.338 - - 134.338 2. Definitie Nee
Totaal ICT: vervanging software 2.115.216 -356.367 - 1.758.849 274.014 209.604 483.618 1.275.231
Totaal Overhead 3.663.932 -356.367 80.376 3.387.941 975.783 331.023 1.306.806 2.081.135
Totaal kredieten NJN 2021 33.756.556 98.633 639.045 34.494.234 15.304.177 3.201.981 18.506.158 15.988.076
Toelichting projectfasering:
1. Initiatief: Projectvoorstel, besluitvorming over aanpak.
2. Definitie: Projectplan, programma van eisen.
3. Ontwerp: Blauwdruk, voorlopig/definitief ontwerp.
4. Voorbereiding: Implementatieplan, update projectplan
5. Realisatie: Oplevering projectresultaten.
6. Nazorg-, en overdracht: Overdracht naar lijn, nazorgwerkzaamheden, decharge van project.


In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten  opgenomen. Eventuele (van belang zijnde)  financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie  onderdeel "Financiële afwijkingen").
Bij de Najaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.

Programma 2.
Verbreding Zanddijk (-/- € 41.290) 
De laatste werkzaamheden (plaatsen van bewegwijzering) rondden we deze zomer af. De financiële afhandeling vindt dit najaar plaats.  We ramen dit bedrag af. Het krediet sluiten we nog niet zodat de laatste rekening betaald kan worden. 

Centrumroute Terheijden (+ € 71.875) 
Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk. De voorbereiding van het bestek ( onderzoeken op gebied van archeologie ca. € 35.000, opname woningen ca. € 6.000, trillingsonderzoek ca. € 30.875) is hoger uitgevallen van vooraf was geraamd ( 2016). In de VJN 2019 brachten we deze kosten als risico naar voren (€100.000).  

Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen Dorpsstraat (+ € 42.600) 

De uitvoering is gereed. De oorzaak van de overschrijding is ontstaan door het verwijderen en afvoeren van de Japanse Duizendknoop. Deze is in het werk aangetroffen.

Fietspaden Sluizeweg (+ € 56.000) 
De overschrijding van de kosten is veroorzaakt door drie zaken. Ten eerste is bij het opbreken van het eerste gedeelte een dikkere funderingslaag aangetroffen dan vooraf bekend was (kwam niet uit de proefboringen naar voren). Het verwijderen van het extra materiaal en het aanvullen en verwerken om op de huidige hoogte uit te komen geeft een overschrijding.
Ten tweede zijn, omwille van de veiligheid van de wegwerkers, verkeersregelaars ingezet tijdens de uitvoering. Hier was van tevoren geen rekening mee gehouden.
En tot slot, om een hoogteverschil te voorkomen (wat gevaarlijk zou kunnen zijn voor fietsers), was het noodzakelijk om extra grond in de berm aan te vullen.

Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: Parkeerterrein (+ € 5.000)
Het krediet kan met een kleine overschrijding gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het terrein in te richten voor het algemeen gebruik (hoogte beperking en eisen vanuit waterschap).

Verkeersreconstructies 2021 (+ € 38.000)
Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om de budgetten verkeersreconstructies om te zetten naar kredieten (conform BBV voorschriften). Financieel is dit juist verwerkt in de begroting. Echter de formele besluitvorming om een krediet in te stellen is niet genomen bij de Voorjaarsnota . Dit wordt nu gecorrigeerd bij de Najaarsnota.

Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made (+ € 117.750)
Op de hoek Romboutsstraat / Van Gilslaan in Made komt een woningbouwontwikkeling. Onderdeel daarvan is de aanleg van een parkeerterrein. Hiervoor moet een nieuwe uitrit worden aangebracht. Ook dient de omliggende openbare ruimte (o.a. parkeerplaatsen en groen) opnieuw te worden ingericht. Hiervoor is een krediet gevoteerd van € 117.500. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (vanuit het project € 26.250) en uit de netto verkoopopbrengst grond (€ 91.500).  Zie ook de opgenomen toelichting bij "Financiële afwijkingen" in programma 3. bij onderdeel 7b.

Rioolvervanging Vijverstraat (-/-  € 12.538)
De werkzaamheden  zijn afgerond. Het krediet sluiten we af.

Rioolvervanging Kilstraat (+ € 120.000) 
De uitvoering is gereed. Het betreft hier een reguliere vervanging. Reeds eerder is aangegeven dat het riool wel in een heel bijzonder gebied ligt. Het riool ligt voor een behoorlijk deel in achtertuinen van particulieren en/of bedrijven. Door een aantal oorzaken is het beschikbare budget overschreden. Om de laatste verplichtingen af te kunnen wikkelen is het nodig om het krediet met € 120.000 te verhogen. De kostenverhoging wordt door de volgende zaken veroorzaakt:

• Tijdens de uitvoering bleek dat er een vijftal panden op een aparte, niet eerder bekende, hoofdriolering zaten aangesloten. Deze was in een even slechte staat als de rest van de riolering. Dus deze moest, mede vanwege de bereikbaarheid, gelijktijdig met de rest van de werkzaamheden mee worden vervangen.

• Op de percelen van de particulieren en bedrijven waarop het riool ligt blijken veel meer zaken aanwezig dan we vooraf konden inschatten. Dit hebben we in de NJN 2020 ook al gemeld. De kosten voor het op orde brengen van de tuinen vallen hoger uit dan ingeschat.

• De riolering loopt op een belangrijk aantal plaatsen vlak langs gebouwen. Ondanks de benodigde onderzoeken vooraf en de extra genomen maatregelen om schade te voorkomen hebben we toch een aantal schademeldingen binnen gekregen. Een deel van de schade komt voor rekening van de gemeente. 

• Verder zijn er een aantal overschrijdingen van besteksposten. Dit betreft voornamelijk op het gebied van aan en afvoer van grond en zand en benodigde maatregelen om grond te keren. Ook moest er fundering onder het oude riool worden verwijderd en zijn er maatregelen genomen t.b.v. kabels en leidingen van de diverse nutsbedrijven.

Rioolvervanging Marktstraat Made (-/- € 5.000)
De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget . Er is een kleine onderschrijding.

Rioolvervanging Terheijden Midden (+  € 26.305) 
Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk. Tijdens de uitvoering zijn er een aantal passingen aan het rioolstelsel uitgevoerd om tot de juiste verdeling van de ondergrondse ruimtes te komen, en is zijn er op een tweetal locaties ondergronds andere aansluitingen met de riolering aangetroffen waardoor er meerwerk is ontstaan. Totaal is het geheel ca. € 26.305 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd (2016).

Rioolvervanging Molenplein Made (-/-  € 1.130) 
De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget . Er is een kleine onderschrijding.

Rioolontstopper  (+ € 5.000) 
Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

Programma 3.
Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) (+ € 5.060) 
Het elektrische voetveer is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door het aantal uitgewerkte varianten tijdens het ontwerpproces.

Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied (+ € 95.000) 
De raad heeft in 2020 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Onderdeel van het IHP is nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) De Stuifhoek. Bij behandeling van het IHP en de voorgestelde nieuwbouw van IKC De Stuifhoek is vanuit de raad gevraagd om een combinatie van nieuwbouw van het IKC met de bouw van woningen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een project gebiedsontwikkeling Romboutsstraat-Norbartstraat. Doel van het project is een herinrichting van het gebied waarbij plek is voor nieuwbouw van IKC De Stuifhoek en woningbouw. De herinrichting sluit aan op de omgeving en verbetert waar mogelijk de ruimtelijke structuur. De kosten van het project worden gedekt uit de nog op te stellen grondexploitatie en kostenverhaal op derden. De (voorbereidings)kosten zijn geraamd op € 95.000 voor extern stedenbouwkundig advies, onderzoeken en (interne) plankosten.

Programma 4.
Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe
Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om onder voorwaarden een eenmalige bijdrage van € 500.000 beschikbaar te stellen aan Woningstichting Volksbelang (inmiddels Woonvizier) voor de realisering en exploitatie van een nieuwe ontmoetingsruimte bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Medio 2019 heeft Woonvizier de ontmoetingsruimte gerealiseerd en aan Surplus en SWO Drimmelen beschikbaar gesteld ter exploitatie. In november 2020 heeft Woonvizier de subsidieaanvraag ingediend ter verkrijging van de gemeentelijke bijdrage aan de ontmoetingsruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2021 het subsidiebesluit vastgesteld waarmee deze bijdrage aan Woonvizier beschikbaar wordt gesteld.

Aanpassing entree De Cour Terheijden  (+ € 10.272) 
Het krediet kan met een kleine overschrijding worden gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het voorterrein van het kruisgebouw op te leveren naar wensen van de voormalige verhuurder.

Renovatie zwembaden
Het krediet bestaat administratief uit verschillende deelkredieten. Deze deelkredieten vertonen positieve en negatieve afwijkingen. In deze Najaarsnota vinden er daarom verschuivingen plaats tussen de kredieten. Het door de Raad gevoteerde krediet wijzigt niet van omvang.

Bedrijfsvoering
Pickups (3 stuks)  (+ € 15.000) 
De aanbesteding is in voorbereiding. Gezien de gestegen prijzen van voertuigen en BPM is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

Bus enkelcabine  (+ € 5.000) 
Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

Waterwagens (2 stuks)  (+ € 3.220) 
De twee waterwagens zijn geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten inzet van het inkoopbureau.

Overhead
Verduurzaming gemeentehuis (+ € 85.000)
De overschrijding is ontstaan door de inzet van een externe project leider vanwege capaciteit problemen bij de afdeling grondgebied. Deze extra kosten zijn niet opgevoerd in het krediet. Het krediet wordt totaal met € 85.000 overschreden.

Door het project Het Nieuwe Werken, waarbij werknemers zowel op het gemeentehuis als thuis kunnen werken, is het wenselijk om een aantal kredieten samen te voegen. De nieuwe kredieten kunnen beter inspelen op de veranderde behoeften die door dit project zijn ontstaan.

Samenvoegen           Meubilair (gemeentehuis) (- € 108.387) en Meubilair (gemeentehuis) (- € 335.188) 
tot nieuw krediet   Meubilair  (+ € 443.575)
Voor het project Het Nieuwe Werken wordt het gemeentehuis anders ingericht en worden medewerkers thuis gefaciliteerd met een bureau en bureaustoel (op aanvraag).  Het nieuwe krediet Meubilair is dan zowel voor het gemeentehuis als voor de thuiswerkvoorziening.

Samenvoegen           Geluidsinstallatie (gemeentehuis) (- € 25.188), Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 30.226), 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 21.662), Mobile geluidsinstallatie (- € 10.075), Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal) (- € 22.670)
tot nieuw krediet   Presentatiefaciliteiten (+ € 109.821)
Voor het project Het Nieuwe Werken worden er in het gemeentehuis extra vergaderruimtes gecreëerd. Deze nieuwe ruimtes en de huidige vergaderruimtes worden ingericht met hybride vergaderoplossingen. Doordat er in het nieuwe concept geen nieuwe geluidsinstallaties meer nodig zijn is het voorstel om deze kredieten samen te voegen en te benutten voor het op een goede manier inrichten van de vergaderruimtes voor het nieuwe werken.

Samenvoegen           Ipads / laptops (- € 32.000) en Tablets medewerkers en college (- € 30.226) 
tot nieuw krediet   Devices (+ € 62.226) 
Devices (+ € 25.000)
In het project Het Nieuwe Werken hebben medewerkers allemaal een profiel toegewezen gekregen. Afhankelijk van het profiel krijgen medewerkers faciliteiten in bruikleen. De devices die gebuikt gaan worden zijn mobiele telefoons, laptops en tablets.

Door het project worden de standaard werkplekken in het gemeentehuis niet meer voorzien van vaste pc's en telefoontoestellen. Medewerkers ontvangen een mobiele telefoon en laptop in bruikleen. Om dit te bekostigen is het voorstel om een bedrag af te ramen van het krediet infrastructuur (zijn ook minder netwerkkabels nodig in het nieuwe concept) en dit bij te ramen bij krediet Devices.

Tablets gemeenteraad (- € 4.624)
Het krediet is inmiddels benut voor de aanschaf van tablets voor de gemeenteraad. Het restant wordt afgeraamd en het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

Vervanging technische infrastructuur (-  € 25.000)
Zie krediet Devices. Door het verdwijnen van vaste pc's en telefoonstellen zijn er minder netwerkkabels nodig. Het voorstel is om € 25.000 af te ramen bij dit krediet en bij te ramen bij het krediet Devices.