3. Incidentele baten en lasten

3. Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Tabel incidentele baten en lasten
VJN 2021 / Begroting 2022
2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur -63 -25 - - -
Programma 2. Openbare ruimte 56 12 - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 627 215 - - -
Programma 4. Sociaal domein -327 -49 - - -
Algemene dekkingsmiddelen 621 - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering -452 -25 - - -
Totaal per saldo 463 128 - - -
2021 inclusief Najaarsnota
Per saldo 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur -63 -25 - - -
Programma 2. Openbare ruimte 125 12 - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 829 215 - - -
Programma 4. Sociaal domein -59 -49 - - -
Algemene dekkingsmiddelen 616 - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering -502 144 169 - -
Totaal per saldo 947 297 169 - -
Waarvan reserves 1.134 -562 169 -297 50
Mutaties Najaarsnota 2021
2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1. Burger en bestuur - - - - -
Programma 2. Openbare ruimte -69 - - - -
Programma 3. Ruimte, wonen en economie -202 - - - -
Programma 4. Sociaal domein -268 - - - -
Algemene dekkingsmiddelen 5 - - - -
Overhead / Bedrijfsvoering 50 -169 -169 - -
Totaal per saldo -483 -169 -169 - -