1. Begrotingswijziging

1. Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Programma 1. Burger en Bestuur

In onderstaand overzicht zijn de positieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de negatieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

Tabel Bijl.1
Programma's Saldo lasten en baten
2021 2022 2023 2024 2025
1. Burger en bestuur 13.799- N 10.000- N - N - N - N
2. Openbare ruimte 149.552- N 5.888- N 5.888- N 5.888- N 5.888- N
3. Ruimte, wonen en economie 1.126.210 V 374.500- N - N - N - N
4. Sociaal Domein 1.157.373- N 255.831- N 151.391- N 151.391- N 151.391- N
O. Overhead 468.626- N 213.900- N 213.900- N 45.100- N 45.100- N
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 962.998 V - N - N - N - N
Reserves 669.718- N 492.688 V 174.688 V 5.888 V 5.888 V
Totaal generaal programma's - Saldo 369.859- N 367.431- N 196.491- N 196.491- N 196.491- N