4. Voortgang budgetoverheveling 2020

4. Voortgang budgetoverheveling 2020

Terug naar navigatie - Tabel voortgang budgetoverheveling
Voortgang budgetoverheveling 2020 (Najaarsnota 2021)
Omschrijving Raming Mutatie VJN Mutatie NJN Raming na NJN Uitgaven t/m VJN Uitgaven t/m NJN Restant NJN
a. Verkiezingen Covid 19 38.000 - 38.000 - 38.000 -
b. Geluk 12.000 - 12.000 120 10.555 1.445
Totaal programma 1 50.000 - - 50.000 120 48.555 1.445
c. Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 15.500 - 15.500 - 7.269 8.231
d. Bewegwijzering 7.000 - 7.000 3.262 3.262 3.739
e. Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg 400.000 400.000- - - - -
f. Stimuleringsregeling Landschap 16.000 - 16.000 - - 16.000
Totaal programma 2 438.500 400.000- - 38.500 3.262 10.531 27.969
g. Duurzaamheid 4.000 - 4.000 664 664 3.336
h. BAG: optimaliseren informatievoorz. / training 45.000 45.000- - - - -
i. BAG: criterium gebruiksoppervlakte 32.000 32.000- - - - -
j. Brandveiligheid 65.000 - 65.000 - - 65.000
k. Voetveren 40.000 - 40.000 - 32.249 7.751
l. Omgevingsplan 50.000 - 50.000 - - 50.000
m. Vrijetijdseconomie 40.500 - 40.500 7.027 7.027 33.473
n. Advieskosten ruimtelijke projecten 60.000 - 60.000 44.871 60.000 -
Totaal programma 3 336.500 - 77.000- 259.500 52.562 99.940 159.560
o. Visie onderwijshuisvesting Terheijden 17.500 - 17.500 - - 17.500
p. Verduurzamingsopgave onderwijs 10.000 - 10.000 - - 10.000
q. Pilot Praktijkondersteuner huisarts 56.000 - 56.000 - 54.000 2.000
r. Inburgering 57.700 - 57.700 14.315 30.520 27.180
s. Minimabeleid 20.000 - 20.000 - - 20.000
t. Renovatie zwembaden 85.000 - 85.000 77.426 85.000 -
Totaal programma 4 246.200 - - 246.200 91.740 169.520 76.680
u. Verbetering / intensivering communicatie 15.000 - 15.000 3.070 4.602 10.398
v. Nieuw functieboek 50.000 - 50.000 - 50.000
w. Organisatieontwikkeling 125.000 - 125.000 - 1.562 123.438
x. DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 40.000 - 40.000 19.769 20.540 19.460
y. Communicatie Omgevingswet Covid 19 60.000 - 60.000 - 18.464 41.536
Totaal Overhead 290.000 - 290.000 22.839 45.168 244.832
Totaal 1.361.200 400.000- 77.000- 884.200 170.522 373.713 510.487

De financiële mutaties zijn toegelicht op de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").