1. Burger en bestuur

Inleiding Burger en bestuur

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2

 

 

Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 17- N
Diverse per saldo 3 V 10- N
Totaal Burger en Bestuur 14- N 10- N - - - - - -
Verschuiving tussen programma’s
1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 17 V
Diverse per saldo (urenverschuivingen) 3 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 17 V - - - - - - - -
Mutatie reserves
Totaal mutatie reserves - - - - -
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 3 V 10- N - - - - - -

Toelichting financiële afwijkingen

Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

1. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021
Zie toelichting Programma 3 - onderdeel  3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.