2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf

2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf

Terug naar navigatie - G116
Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made
bijgewerkt september 2021
Bedragen zijn exclusief BTW
Geactualiseerd NJN 2014 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020 Geactualiseerd NJN 2021
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
afwaardering inbrengwaarde
verwervingskosten tbv openbare ruimte 249.680,00 249.680,00 249.680,00 249.680,00
bodemonderzoek verwervingen - 1.500,00 1.500,00 1.500,00
archeologie - - - -
kosten tijdelijk beheer 2.948,86 5.771,93 5.771,93 5.771,93
Overige kosten : diversen tlv gemeente 6.618,20 6.618,20 6.618,20
overige kosten (verplaatsing paardenvereniging ) 71.601,63 71.601,63 71.601,63
overige kosten (w.o. Zuideindsestraat) 13.582,99 61.396,79 61.396,79 61.396,79
Subtotaal 396.568,55 396.568,55 396.568,55
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan 13.005,00
Adviezen van derden: algemeen 19.528,94
beheers- en administratiekosten (uren) 357,83-
Openbare werken 93.902,62 122.635,88 122.635,88 114.584,96
Openbare werken (Cincera) 20.000,00 70.050,96 70.050,96 70.050,96
Grondgebied GZ / RO 144.553,44 149.984,51 149.984,51 149.984,51
Middelen 4.539,74 4.344,53 4.344,53 4.344,53
Grondgebied RO 3.924,99 - - -
Externe / Jurist 23.826,87 16.411,50 16.411,50 16.411,50
Adcim advies OW 22.170,00 92.321,58 92.321,58 92.321,58
Subtotaal 455.748,96 455.748,96 447.340,21
bouwrijp maken 1.500.000,00 1.347.693,48 1.347.693,48 1.347.693,48 1.347.693,48 1.347.693,48 1.347.693,48
woonrijp maken 1.000.000,00 1.647.217,20 1.647.217,20 1.648.264,63 1.648.264,63 1.664.954,95 1.664.954,95
Overige kosten tbv bouwcombinatie
Overige kosten : diversen tlv bouwcombinatie - 13.015,72 13.015,72 13.015,72
overige kosten naheffing grondwaterbel 11.541,00 11.541,00 11.541,00 11.541,00
Subtotaal 24.556,72 24.556,72 24.556,72
Overige kosten - - - -
rentekosten / financieringslasten 2.602,45 2.602,45 2.602,45 2.602,45
overige kosten rente naheffing 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00
7.730,45 7.730,45 7.730,45
Uitgifte kosten -
planschade 233.519,00 270.727,00 270.727,00 270.727,00
overige kosten planschade 20.703,13 27.396,13 27.396,13 27.396,13
Subtotaal 298.123,13 298.123,13 298.123,13
Afdracht reserves
afdracht ruimtelijke ontwikkelingen (via 980) 600.796,00 600.796,00 600.796,00 600.796,00
afdracht groenaanleg (via 980) 279.440,00 279.440,00 279.440,00 279.440,00
Subtotaal 880.236,00 880.236,00 880.236,00
Totale uitgaven € 4.265.393,03 € 5.057.874,49 € 5.058.921,92 € 5.067.203,49
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.)
Opbrengsten
bijdrage algemene reserve
bijdrage bouw- en woonrijp maken (incl overige kosten) 2.500.000,00- 2.910.354,77- 2.910.354,77- 2.911.982,27-
bijdrage planvoorbereiding 394.000,00- 394.000,00- 394.000,00- 394.000,00-
bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen 600.796,00- 600.796,00- 600.796,00- 600.796,00-
bijdrage groenaanleg 279.440,00- 279.440,00- 279.440,00- 279.440,00-
Subtotaal 4.184.590,77- 4.184.590,77- 4.186.218,27-
Verkopen / bijdragen
grondverkopen onbebouwde terreinen 3.303.400,00- 3.303.400,00- 3.303.400,00- 3.303.400,00-
grondverkopen onbebouwde terreinen 38.000,00- 38.000,00- 38.000,00- 38.000,00-
diverse grondverkopen tbv openbare ruimte 249.770,00- 249.770,00- 249.770,00- 249.770,00-
diverse grondverkopen - - - -
bijdragen planschades 254.222,13- 298.123,13- 298.123,13- 298.123,13-
Subtotaal 3.889.293,13- 3.889.293,13- 3.889.293,13-
Totaal opbrengsten € -7.619.628,13 - € -8.073.883,90 - € -8.073.883,90 - € -8.075.511,40
Subtotaal Project € -3.354.235,10 - € -3.016.009,41 - € -3.014.961,98 - € -3.008.307,91
Reserveboekingen Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Winstnemingen tgv AR GB 3.354.235,10 3.016.009,41 3.052.187,29 3.052.187,29
Verliesnemingen tlv AR GB ambtelijke kosten 2017/2020 -37.225,32 -43.879,38
Totaal WINST 3.354.235,10 0,00 3.016.009,41 0,00 3.014.961,97 0,00 3.008.307,91
Terug naar navigatie - G801
Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe
bijgewerkt september 2021
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 11 mei 2017 Geactualiseerd NJN 2020 Geactualiseerd NJN 2021
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
bodemonderzoek verwervingen 5.089,00 5.089,00 5.089,00
archeologie 426,83 426,83 426,83
begeleiden verkoopprocedure 250,00 426,83 750,00
rentekosten boekwaarde miv 1-1-2021 (1% rente) 822,00 762,14
taxatiekosten 1.993,50
overige verkoopkosten - 6.489,75 5.119,90
Subtotaal 5.765,83 13.254,41 14.141,37
Uitgiftekosten
BTW 21% : bedrijfskavel 1 39.690,00 39.690,00 39.690,00
BTW 21% : bedrijfskavel 2 22.050,00
BTW 21% : bedrijfskavel 3 68.707,80 68.707,80 46.525,50
Subtotaal 108.397,80 108.397,80 108.265,50
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan 12.350,00 10.850,00 10.850,00
Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken 4.300,00 9.035,00 9.035,00
Adviezen van derden: fiscale toets 1.295,00 1.295,00 1.295,00
Adviezen van derden: juridische toets 5.877,10 5.877,10 6.075,10
beheers- en administratiekosten (uren)
afd Grondgebied 24.488,54 38.044,87 38.270,35
afd Openbare Werken 15.590,00 32.414,98 35.510,72
afd Middelen 311,80 - -
Subtotaal 64.212,44 97.516,95 101.036,17
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte 260.000,00 260.000,00 260.000,00 255.000,00 255.000,00
Extra kosten ivm flora / fauna wetgeving 15.000,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00 6.885,00
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
bedrijfskavel 1 : incl een bedrijfswoning 11.750,00 11.750,00 11.750,00
bedrijfskavel 2 : incl een bedrijfswoning 8.750,00
bedrijfskavel 3 : incl twee bedrijfsoningen 21.685,00 21.685,00 12.912,50
Subtotaal 33.435,00 33.435,00 33.412,50
Totale uitgaven € 486.811,07 € 519.489,16 € 518.740,54
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.)
Opbrengsten
verkoop bedrijfskavel 1 189.000,00- 189.000,00- 189.000,00-
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 1 39.690,00- 39.690,00- 39.690,00-
Bijdrage verkoopkosten bedrijfskavel 1 90,00- 90,00-
Verkoop bedrijfskavel 2 105.000,00-
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 22.050,00-
Verkoop bedrijfskavel 3 327.180,00- 327.180,00- 221.550,00-
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 3 68.707,00- 68.707,80- 46.525,50-
Subtotaal 624.577,00- 624.667,80- 623.905,50-
Totaal opbrengsten 624.577,00- 624.667,80- 623.905,50-
Subtotaal Project € -137.765,93 - € -105.178,64 - € -105.164,96
Reserveboekingen Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Winstnemingen tgv AR GB 137.765,93 105.178,64 105.164,96
Totaal saldo woningbouwproject 137.765,93 0,00 105.178,64 0,00 105.164,96
Terug naar navigatie - G803
Exploitatieopzet: E-veld Terheijden
bijgewerkt september 2021
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 17 dec 2020 Geactualiseerd NJN 2021
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
Verwervingskosten (boekwaarde) 5.411,00 5.411,00
overige kosten -
Subtotaal 5.411,00 5.411,00
Exploitatiekosten
Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige) 202.976,00 371.258,81
VTU (15% van BRM/WRM/Overige) 152.232,00 139.806,00
Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige) 101.488,00 101.488,00
Externe advies (verkoop bouwkavels) 60.000,00 32.801,00
Rente over boekwaarde 4.045,00- 14.342,00-
Subtotaal 512.651,00 631.011,81
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte 1.095.225,00 1.095.610,64 1.095.610,64
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
Huurwoningen 25.000,00 62.500,00
Koopwoningen/ koopappartementen 80.000,00 80.000,00
Tiny houses 12.500,00 12.500,00
Subtotaal 117.500,00 155.000,00
Totale uitgaven € 1.730.787,00 € 1.887.033,45
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.)
Opbrengsten
Grondopbrengsten huurwoningen 569.370,00- 866.190,00-
Grondopbrengsten koopwoningen/koopapprtementen 1.487.808,00- 1.693.740,00-
Grondopbrengsten tinyhouses 372.000,00- 414.850,00-
Overige grondopbrengsten 26.060,00-
Subtotaal 2.429.178,00- 3.000.840,00-
Totaal opbrengsten 2.429.178,00- 3.000.840,00-
Subtotaal Project € -698.391,00 - € -1.113.806,55
Reserveboekingen Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Winstnemingen tgv AR GB 698.391,00 1.113.806,55
Totaal saldo woningbouwproject 698.391,00 0,00 1.113.806,55
Terug naar navigatie - G803
Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
bijgewerkt september 2021
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 11 april 2019 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020 Geactualiseerd NJN 2021
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
bodemonderzoek verwervingen 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00
archeologie 2.805,75 2.805,75 2.805,75 2.805,75
begeleiden verkoopprocedure 9.100,00 8.500,00 8.500,00 8.215,74
rentekosten boekwaarde per 1-1-2021 (1% rente) 417,54 205,54
overige verkoopkosten - 1.300,00 1.300,00 4.991,00
Subtotaal 14.613,75 15.313,75 15.731,29 18.926,03
Uitgiftekosten
BTW 21% : bedrijfskavel 1 21.208,26 21.208,26 21.208,26 34.710,74
BTW 21% : bedrijfskavel 2 45.800,83 45.800,83 45.800,83 57.272,73
Subtotaal 67.009,09 67.009,09 67.009,09 91.983,47
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan 6.233,99 6.233,99 5.983,12 5.983,12
Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00
Adviezen van derden: opstellen overeenkomsten 1.807,40 1.807,40 2.714,90 3.259,40
beheers- en administratiekosten (uren)
afd Grondgebied 9.847,29 14.288,41 20.376,13 20.635,84
afd Openbare Werken 1.325,60 1.325,60 1.325,60 1.325,60
afd Middelen 165,70 - - -
Subtotaal 30.079,98 34.355,40 41.099,75 41.903,96
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte Geraniumstr 4.591,00 4.591,00 4.591,00 4.591,00 4.591,00 4.591,00 4.591,00
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
Antwerpsestraat Made 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Geraniumstraat Made 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Subtotaal 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale uitgaven € 126.293,82 € 131.269,24 € 138.431,13 € 167.404,46
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.)
Opbrengsten
verkoop Antwerpsestraat Made 100.991,74- 100.991,74- 100.991,74- 165.289,26-
BTW 21% verkoop Antwerpsestraat 21.208,26- 21.208,26- 21.208,26- 34.710,74-
reservering tekort 9.400,00 9.400,00 9.400,00 -
Verkoop Geraniumstraat Made 218.099,17- 218.099,17- 218.099,17- 272.727,27-
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 45.800,83- 45.800,83- 45.800,83- 57.272,73-
Reservering tekort 8.120,00 8.120,00 8.120,00 -
Subtotaal 368.580,00- 368.580,00- 368.580,00- 530.000,00-
Totaal opbrengsten 368.580,00- 368.580,00- 368.580,00- 530.000,00-
Subtotaal Project € -242.286,18 - € -237.310,76 - € -230.148,87 - € -362.595,54
Reserveboekingen Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Winstnemingen tgv AR GB 242.286,18 237.310,76 230.148,87 362.595,54
Totaal saldo woningbouwproject 242.286,18 0,00 237.310,76 0,00 230.148,87 0,00 362.595,54
Terug naar navigatie - G805
Exploitatieopzet: Centumplan Made
bijgewerkt september 2021
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 28 jan 2021 Geactualiseerd NJN 2021
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
Verwervingskosten (boekwaarde) - -
overige kosten -
Subtotaal - -
Exploitatiekosten
Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige) 295.573,00 375.555,49
VTU (15% van BRM/WRM/Overige) 221.680,00 212.021,00
Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige) 112.072,00 136.579,00
Rente over boekwaarde 267,00- 16.504,00
Subtotaal 629.058,00 740.659,49
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte 1.507.756,00 1.500.875,00 1.500.875,00
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
Huurwoningen 12.500,00 -
Sociale koop 7.500,00 -
Middeldure koop 15.000,00 -
Dure koop 165.000,00 -
Subtotaal 200.000,00 -
Totale uitgaven € 2.336.814,00 € 2.241.534,49
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (ink.) raming (ink.) raming (ink.)
Opbrengsten grondverkopen
Grondopbrengsten huurwoningen 292.938,00- 292.938,00-
Grondopbrengsten vrije sector 2.358.500,00- 2.358.500,00-
Grondopbrengsten parkeren 1.306.116,00 1.306.116,00
Subtotaal 1.345.322,00- 1.345.322,00-
Bijdrage anterieure overeenkomst
Bijdrage plankosten ontwikkelaar west 34.216,00- 34.216,00-
Bijdrage plankosten ontwikkelaar oost 36.000,00- 36.000,00-
Overige bijdrage plankosten 120.323,00- 120.323,00-
Subtotaal 190.539,00- 190.539,00-
Bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
Bijdrage reserve RO ontwikkelaar West 60.000,00- 60.000,00-
Bijdrage reserve RO ontwikkelaar Zuid oost 7.500,00- 6.250,00-
Bijdrage reserve ruimtelijke ontwikkelingen verkopen 200.000,00- -
Bijdrage uit reserve Ruimtelijk Onrtwikkeling 100.000,00- 100.000,00-
Subtotaal 367.500,00- 166.250,00-
Totaal opbrengsten 1.903.361,00- 1.702.111,00-
Subtotaal Project € 433.453,00 - € 539.423,49
Reserveboekingen Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Verliesneming t.l.v. voorziening GB -486.016,00 -486.016,00
Winstneming/verliesneming t.g.v./t.l.v. AR GB 52.563,00 -53.407,49
Totaal saldo woningbouwproject -433.453,00 0,00 -539.423,49