2. Investeringsprognose 2021 - 2025

2. Investeringsprognose 2021 - 2025

Terug naar navigatie - 2. Investeringsprognose 2021 - 2025

In de vastgestelde begroting 2020 e.v. zijn de kapitaallasten van de investeringsprognose opgenomen.
Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast. Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2020 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.

In de tabellen is in de kolom “Status” aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.

De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht. Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting.

Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2021 2022 2023 2024 2025 nut
Thema Wegen en verkeer
2 1 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg Ongewijzigd 200.000 Maatsch.
2 2 Aanbrengen brug de Schans Ongewijzigd 100.000 Maatsch.
2 3 Gladheidbestrijding faecali├źnzuiger Ongewijzigd 16.500 Econ.
2 4 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Econ.
2 5 Aanhangstrooier Ongewijzigd 40.000 Econ.
2 6 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing Doorgeschoven van 2020 60.000 Maatsch.
2 7 Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 500.000 Maatsch.
2 8 Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 760.000 Maatsch.
2 9 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 835.000 Maatsch.
2 10 Wegen: Rode loper route 2021 Doorgeschoven van 2020 200.000 Maatsch.
2 11 Vervanging openbare verlichting 2021 Nieuw opgenomen 233.500 Maatsch.
2 12 Vervanging openbare verlichting 2022 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 13 Vervanging openbare verlichting 2023 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 14 Vervanging openbare verlichting 2024 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 15 Vervanging openbare verlichting 2025 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 16 Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat Nieuw opgenomen 250.000 Maatsch.
2 17 Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) Nieuw opgenomen 467.000 Maatsch.
2 18 Wegen / rehabiliatie 2022 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 19 Wegen / rehabiliatie 2023 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 20 Wegen / rehabiliatie 2024 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 21 Wegen / rehabiliatie 2025 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
Totaal thema Wegen en verkeer 3.605.500 433.500 433.000 457.000 417.000
Thema Groen en speelvoorzieningen
2 22 Renovatie openbaar groen 2021 Nieuw opgenomen 145.000 Maatsch.
2 23 Renovatie openbaar groen 2022 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 24 Renovatie openbaar groen 2023 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 25 Renovatie openbaar groen 2024 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 26 Renovatie openbaar groen 2025 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
Totaal thema Groen en speelvoorzieningen 145.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema Water
2 27 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Nieuw opgenomen 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 28 Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging Nieuw opgenomen 727.000 Econ.
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau 120.200
2 29 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging Nieuw opgenomen 905.000 Econ.
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau 277.500
2 30 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Nieuw opgenomen 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 31 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 32 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Nieuw opgenomen 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100
2 33 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) Nieuw opgenomen 270.000 Econ.
2 34 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Nieuw opgenomen 208.656 Econ.
2 35 Maatregelen kern Made (de Gijster) Nieuw opgenomen 196.000 Econ.
2 36 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Nieuw opgenomen 645.120 Econ.
2 37 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) Nieuw opgenomen 857.808 Econ.
2 38 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Nieuw opgenomen 470.400 Econ.
2 39 Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 40 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging Nieuw opgenomen 1.200.000 Econ.
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 Econ.
2 41 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Nieuw opgenomen 440.858 Econ.
2 42 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 43 Maatregelen kern Terheijden (trac├ę A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Nieuw opgenomen 98.560 Econ.
2 44 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Nieuw opgenomen 376.320 Econ.
2 45 Rioolontstopper Nieuw opgenomen 60.000 Econ.
2 46 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Nieuw opgenomen 1.641.214 Econ.
2 47 Maatregelen kern Made (Den Deel) Nieuw opgenomen 185.472 Econ.
2 48 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Nieuw opgenomen 167.328 Econ.
2 49 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Nieuw opgenomen 430.000 Econ.
Totaal thema Water 2.399.700 1.350.000 3.894.128 3.621.038 2.632.670
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 6.150.200 1.898.500 4.442.128 4.193.038 3.164.670
Thema Versterken economische structuur
3 50 Vervanging stroomkasten Nieuw opgenomen 150.000 Econ.
Totaal thema Versterken economische structuur 150.000 - - - -
Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie 150.000 0 0 0 0
Thema Sport en bewegen
4 51 Renovatie toplaag grasveld A de Schietberg Nieuw opgenomen 12.000 Maatsch.
4 52 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch Nieuw opgenomen 12.000 Maatsch.
4 53 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos Nieuw opgenomen 54.000 Maatsch.
4 54 Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek Nieuw opgenomen 54.000 Maatsch.
4 55 Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg Nieuw opgenomen 70.000 Maatsch.
4 56 Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart Nieuw opgenomen 41.000 Maatsch.
4 57 Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart Nieuw opgenomen 76.500 Maatsch.
4 58 Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek Nieuw opgenomen 200.000 Maatsch.
Totaal thema Sport en bewegen 24.000 76.500 108.000 70.000 241.000
Totaal Programma 4. Sociaal domein 24.000 76.500 108.000 70.000 241.000
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2021 2022 2023 2024 2025 nut
Tractie en gereedschappen
B 59 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 128.461 Econ.
B 60 Bus enkelcabine Ongewijzigd 45.339 Econ.
B 61 Bedrijfswagen Boa Ongewijzigd 50.377 Econ.
B 62 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B 63 Snipperkar Doorgeschoven van 2021 20.151 Econ.
B 64 Hakselaar Doorgeschoven van 2021 35.264 Econ.
B 65 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B 66 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Econ.
B 67 Containers Ongewijzigd 22.670 Econ.
B 68 Tractor Raming aangepast 65.000 Econ.
B 69 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B 70 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Econ.
B 71 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Nieuw opgenomen 95.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Totaal Bedrijfsvoering 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Gemeentehuis
O 72 Meubilair gemeentehuis Doorgeschoven van 2020 335.188 Econ.
Totaal Gemeentehuis 335.188 - - - -
ICT: vervanging hardware
O 73 Discussie-installatie Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 74 2e Discussie-installatie Ongewijzigd 21.662 Econ.
O 75 Mobile geluidsinstallatie Ongewijzigd 10.075 Econ.
O 76 Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) Ongewijzigd 22.670 Econ.
O 77 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Econ.
O 78 Scanners Ongewijzigd 12.594 Econ.
O 79 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Econ.
O 80 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O 81 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware 84.633 51.636 25.188 30.226 -
ICT: vervanging software
O 82 SmartDocuments (sjablonen) Ongewijzigd 16.121 Econ.
O 83 JCC klantbegeleidingssysteem Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 84 Personeelsinformatiesysteem Ongewijzigd 35.264 Econ.
O 85 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537 Econ.
O 86 Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 Ongewijzigd 285.259 Econ.
O 87 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783 Econ.
O 88 Vastgoed infosysteem (GIS) Doorgeschoven van 2020 125.741 Econ.
O 89 Inrichting bedrijvenloket Doorgeschoven van 2020 20.000 Econ.
O 90 Implementatie M.O. berichtenbox Doorgeschoven van 2020 10.000 Econ.
O 91 impl M.O. lp.zkn Doorgeschoven van 2020 15.000 Econ.
O 92 Sportaccommodaties HTA Doorgeschoven van 2020 15.113 Econ.
O 93 Gegevensmagazijn /-makelaar Doorgeschoven van 2020 70.528 Econ.
O 94 Modernisering GBA (basisregistratie personen) Doorgeschoven van 2020 180.000 Econ.
O 95 Icontrol (metadatamanager, DSP) Doorgeschoven van 2020 17.128 Econ.
O 96 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Econ.
O 97 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Econ.
O 98 DMS fase 2 Ongewijzigd 120.905 Econ.
O 99 DSP/ ZTC Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 100 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Econ.
O 101 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Ongewijzigd 125.741 Econ.
O 102 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554 Econ.
O 103 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ.
O 104 Procesbeschrijvingen (workflow) Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 105 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Ongewijzigd 25.000 Econ.
O 106 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ.
O 107 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Ongewijzigd 131.484 Econ.
O 108 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113 Econ.
O 109 TIM (tijdregistratie) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O 110 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 111 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 112 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O 113 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O 114 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ.
Totaal I&A Software 996.699 284.798 280.034 771.175 -
Totaal Overhead 1.416.521 336.434 305.222 801.401 0
Totaal Vervangingsinvesteringen 7.995.124 2.370.375 4.975.765 5.270.985 3.500.670