1. Begrotingswijziging

1. Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Begrotinswijziging

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een soort van recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

 

Programma's Saldo lasten en baten
2020 2021 2022 2023 2024
1. Burger en bestuur 133.659- 58.182- 40.728- 16.102- 16.102-
2. Openbare ruimte 911.117- 523.885- 444.382- 415.141- 384.274-
3. Ruimte, wonen en economie 920.191 286.956 216.345 216.979 217.251
4. Sociaal Domein 1.316.199 939.348 968.738 1.128.869 1.024.908
O. Overhead 328.578 44.198 22.900 18.633- 16.714-
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 193.396- 591.432- 1.030.898- 564.956- 192.492-
Reserves 1.890.011- 219.287- 193.858- 303.501- 303.501-
Totaal generaal programma's - Saldo 563.216- 122.284- 501.884- 27.515 329.076