3. Bijgestelde exploitatieopzetten

3. Bijgestelde exploitatieopzetten

Terug naar navigatie - Exploitatieopzet: Oranjeplein Terheijden plandeel 1, 2 en 3
Exploitatieopzet: Oranjeplein Terheijden plandeel 1, 2 en 3
bijgewerkt : augustus 2020
Bedragen zijn exclusief BTW
raadsbesluit 16-10-2014 Geactualiseerd NJN 2018 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020
Uitgaven Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
verwervingskosten openbare ruimte € 0 € 2.940 € 2.940 € 2.940
archeologie € 0 € 0 € 0 € 0
overige kosten (incl taxatie en bodemonderz) € 10.063 € 6.202 € 6.202 € 6.202
Subtotaal € 10.063 € 9.142 € 9.142 € 9.142
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan
Adviezen van derden: algemeen
Adviezen van derden: fiscale toets € 640 € 0 € 0 € 0
Adviezen van derden: juridische toets € 6.000 € 4.640 € 4.640 € 4.640
beheers- en administratiekosten (uren)
* Grondgebied RO € 19.467 € 12.756 € 12.756 € 12.756
* Grondgebied GZ € 4.603 € 7.294 € 6.127 € 6.127
* Openbare werken € 3.948 € 1.809 € 602 € 602
* Openbare werken (Cincera) € 7.585 € 6.638 € 6.638
* middelen € 279 € 73 € 73 € 73
Subtotaal € 34.937 € 34.157 € 30.836 € 30.836
Bouw- en woonrijp maken
Uitvoering bouw- en woonrijp maken € 190.000 € 190.000 € 193.392 € 137.434
Subtotaal € 190.000 € 190.000 € 193.392 € 137.434
Bijdragen reserve Ruimtelijke ontwikkelingen
plandeel 1 (bibliotheek Brabantstraat)
* 12 appartementen / 4 woningen € 31.293 € 31.293 € 31.293 € 31.293
plandeel 2 (seniorenwoningen Brabantstraat)
* 2 woningen (2 x 142 m2) € 3.053 € 3.053 € 3.053 € 3.053
plandeel 3 (voormalig politiebureau)
* oppervlakte 530 m2 € 5.698 € 5.698 € 5.698 € 5.698
Subtotaal € 40.044 € 40.044 € 40.044 € 40.044
Bijdrage reserve Groenaanleg
plandeel 1 (bibliotheek Brabantstraat)
* appartementen en woningen € 5.822 € 5.822 € 5.822 € 5.822
plandeel 2 (seniorenwoningen Brabantstraat)
* 2 woningen (2 x 142 m2) € 568 € 568 € 568 € 568
plandeel 3 (voormalig politiebureau)
* oppervlakte 530 m2 € 1.060 € 1.060 € 1.060 € 1.060
Subtotaal € 7.450 € 7.450 € 7.450 € 7.450
Restrisico voor vervuiling van gronden p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Planschade p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Totale uitgaven € 282.494 € 280.792 € 280.864 € 224.906
Opbrengsten Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.)
Verkoop gronden
* plandeel 1 (Bibliotheek Brabantstraat) € 440.000- € 440.000- € 440.000- € 440.000-
* plandeel 2 (seniorenwoningen Brabantstraat) € 0 € 1.120- € 1.120- € 1.120-
* plandeel 3 (voormalig politiebureau) € 90.000- € 90.000- € 90.000- € 90.000-
Subtotaal € 530.000- € 531.120- € 531.120- € 531.120-
Overdracht openbare ruimte
Verwerving openbare ruimte (teruglevering) € 0 € 0 € 0 € 0
Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Planvoorbereidingskosten
Bijdrage archeologie € 0 € 0 € 0 € 0
Bijdrage planvoorbereidingskosten afspraak VB € 45.000- € 45.000- € 45.000- € 45.000-
Subtotaal € 45.000- € 45.000- € 45.000- € 45.000-
Bouw- en woonrijp maken
Bijdrage globale raming kosten € 125.000- € 125.000- € 128.392- € 72.434-
Subtotaal € 125.000- € 125.000- € 128.392- € 72.434-
Bijdrage reserves
Bijdrage Ruimtelijke ontwikkelingen € 40.044- € 40.044- € 40.044- € 40.044-
Bijdrage Groenaanleg € 7.450- € 7.450- € 7.450- € 7.450-
subtotaal € 47.494- € 47.494- € 47.494- € 47.494-
Bijdrage planschade p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Totale Opbrengsten € 747.494- € 748.614- € 752.006- € 696.048-
Subtotaal Project € 465.000- € 467.822- € 471.142- € 471.142-
Reserveboekingen Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek.
raming raming raming raming raming raming raming
Winstnemingen tgv AR GB 465.000 0 467.822 0 471.142 0 471.142
Totale Reserveboekingen 465.000 0 467.822 0 471.142 0 471.142
Terug naar navigatie - Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made
Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made
bijgewerkt : augustus 2020
Bedragen zijn exclusief BTW
Geactualiseerd NJN 2014 Geactualiseerd NJN 2018 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
afwaardering inbrengwaarde
verwervingskosten tbv openbare ruimte € 249.680 € 249.680 € 249.680 € 249.680
bodemonderzoek verwervingen € 0 € 1.500 € 1.500 € 1.500
archeologie € 0 € 0 € 0 € 0
kosten tijdelijk beheer € 2.949 € 5.772 € 5.772 € 5.772
Overige kosten : diversen tlv gemeente € 6.618 € 6.618 € 6.618
overige kosten (verplaatsing paardenvereniging ) € 71.602 € 71.602 € 71.602
overige kosten (w.o. Zuideindsestraat) € 13.583 € 61.397 € 61.397 € 61.397
Subtotaal € 396.569 € 396.569 € 396.569
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan € 13.005
Adviezen van derden: algemeen € 19.529
beheers- en administratiekosten (uren)
Openbare werken € 93.903 € 91.522 € 122.636 € 122.636
Openbare werken (Cincera) € 20.000 € 85.051 € 70.051 € 70.051
Grondgebied GZ / RO € 144.553 € 149.695 € 149.985 € 149.985
Middelen € 4.540 € 4.345 € 4.345 € 4.345
Grondgebied RO € 3.925 € 0 € 0 € 0
Externe / Jurist € 23.827 € 16.412 € 16.412 € 16.412
Adcim advies OW € 22.170 € 92.322 € 92.322 € 92.322
Subtotaal € 439.345 € 455.749 € 455.749
bouwrijp maken € 1.500.000 € 1.347.693 € 1.347.693 € 1.347.693 € 1.347.693 € 1.347.693 € 1.347.693
woonrijp maken € 1.000.000 € 1.545.447 € 1.545.447 € 1.647.217 € 1.647.217 € 1.648.265 € 1.648.265
Overige kosten tbv bouwcombinatie
Overige kosten : diversen tlv bouwcombinatie € 0 € 13.016 € 13.016 € 13.016
overige kosten naheffing grondwaterbel € 11.541 € 11.541 € 11.541 € 11.541
Subtotaal € 24.557 € 24.557 € 24.557
Overige kosten € 0 € 0 € 0 € 0
rentekosten / financieringslasten € 2.602 € 2.602 € 2.602 € 2.602
overige kosten rente naheffing € 5.128 € 5.128 € 5.128 € 5.128
Subtotaal € 7.730 € 7.730 € 7.730
Uitgifte kosten € 0
planschade € 233.519 € 270.727 € 270.727 € 270.727
overige kosten planschade € 20.703 € 27.396 € 27.396 € 27.396
Subtotaal € 298.123 € 298.123 € 298.123
Afdracht reserves
afdracht ruimtelijke ontwikkelingen (via 980) € 600.796 € 600.796 € 600.796 € 600.796
afdracht groenaanleg (via 980) € 279.440 € 279.440 € 279.440 € 279.440
Subtotaal € 880.236 € 880.236 € 880.236
Totale uitgaven € 4.265.393 € 4.939.700 € 5.057.874 € 5.058.922
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.)
Opbrengsten
bijdrage algemene reserve
bijdrage bouw- en woonrijp maken (incl. overige kosten) 2.500.000- 2.932.697- 2.910.355- 2.910.355-
bijdrage planvoorbereiding 394.000- 394.000- 394.000- 394.000-
bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen 600.796- 600.796- 600.796- 600.796-
bijdrage groenaanleg 279.440- 279.440- 279.440- 279.440-
Subtotaal 4.206.933- 4.184.591- 4.184.591-
Verkopen / bijdragen
grondverkopen onbebouwde terreinen 3.303.400- 3.303.400- 3.303.400- 3.303.400-
grondverkopen onbebouwde terreinen 38.000- 38.000- 38.000- 38.000-
diverse grondverkopen tbv openbare ruimte 249.770- 249.770- 249.770- 249.770-
diverse grondverkopen - - - -
bijdragen planschades 254.222- 298.123- 298.123- 298.123-
Subtotaal 3.889.293- 3.889.293- 3.889.293-
Totaal opbrengsten 7.619.628- - 8.096.226- - 8.073.884- - 8.073.884-
Subtotaal Project 3.354.235- - 3.156.526- - 3.016.009- - 3.014.962-
Reserveboekingen Algemene Berijfsreserve Grondbedrijf Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek.
raming raming raming raming raming raming raming
Winstnemingen tgv AR GB 3.354.235 3.156.526 3.016.009 3.052.187
Verliesnemingen tlv AR GB ambtelijke kosten 2017/2020 -37.225
Totaal WINST 3.354.235 0 3.156.526 0 3.016.009 0 3.014.962
Terug naar navigatie - Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe
Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe
bijgewerkt : augustus 2020
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 11 mei 2017 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
bodemonderzoek verwervingen € 5.089 € 5.089 € 5.089
archeologie € 427 € 427 € 427
begeleiden verkoopprocedure € 250 € 427 € 427
rentekosten boekwaarde miv 1-1-2021 (1% rente) € 822
overige verkoopkosten € 0 € 427 € 6.490
Subtotaal € 5.766 € 6.369 € 13.254
Uitgiftekosten
BTW 21% : bedrijfskavel 1 € 39.690 € 39.690 € 39.690
BTW 21% : bedrijfskavel 2 € 68.708 € 68.708 € 68.708
Subtotaal € 108.398 € 108.398 € 108.398
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan € 12.350 € 10.850 € 10.850
Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken € 4.300 € 2.300 € 9.035
Adviezen van derden: fiscale toets € 1.295 € 1.295 € 1.295
Adviezen van derden: juridische toets € 5.877 € 5.877 € 5.877
Beheers- en administratiekosten (uren)
afd Grondgebied € 24.489 € 34.572 € 38.045
afd Openbare Werken € 15.590 € 27.276 € 32.415
afd Middelen € 312 € 0 € 0
Subtotaal € 64.212 € 82.170 € 97.517
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 260.000
Extra kosten ivm flora / fauna wetgeving € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 6.885 € 6.885
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
bedrijfskavel 1 : incl een bedrijfswoning € 11.750 € 11.750 € 11.750
bedrijfskavel 2 : incl twee bedrijfsoningen € 21.685 € 21.685 € 21.685
Subtotaal € 33.435 € 33.435 € 33.435
Totale uitgaven € 486.811 € 505.372 € 519.489
OPBRENGSTEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.) raming (opbr.)
Opbrengsten
Verkoop bedrijfskavel 1 € -189.000 € -189.000 € -189.000
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 1 € -39.690 € -39.690 € -39.690
Bijdrage verkoopkosten bedrijfskavel 1 € -90 € -90
Verkoop bedrijfskavel 2 € -327.180 € -327.180 € -327.180
BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 € -68.707 € -68.708 € -68.708
Subtotaal € -624.577 € -624.668 € -624.668
Totaal opbrengsten € -624.577 € -624.668 € -624.668
Subtotaal Project € -137.766 € 0 € -119.295 € 0 € -105.179
Reserveboekingen Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek. reserveboek.
raming raming raming raming raming
Winstnemingen tgv AR GB 137.766 119.295 105.179
Totaal saldo woningbouwproject 137.766 0 119.295 0 105.179
Terug naar navigatie - Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
bijgewerkt : augustus 2020
Bedragen zijn exclusief BTW
Raad 11 april 2019 Geactualiseerd NJN 2019 Geactualiseerd NJN 2020
UITGAVEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie exploitatie
raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.) raming (uitg.)
Voorbereidings- en verwervingskosten
bodemonderzoek verwervingen 2.708 2.708 2.708
archeologie 2.806 2.806 2.806
begeleiden verkoopprocedure 9.100 8.500 8.500
rentekosten boekwaarde per 1-1-2021 (1% rente) 418
overige verkoopkosten - 1.300 1.300
Subtotaal 14.614 15.314 15.731
Uitgiftekosten
BTW 21% : bedrijfskavel 1 21.208 21.208 21.208
BTW 21% : bedrijfskavel 2 45.801 45.801 45.801
Subtotaal 67.009 67.009 67.009
Advies- en beheerskosten
Adviezen van derden: bestemmingsplan 6.234 6.234 5.983
Adviezen van derden: diverse toetsen en onderzoeken 10.700 10.700 10.700
Adviezen van derden: opstellen overeenkomsten 1.807 1.807 2.715
beheers- en administratiekosten (uren)
afd Grondgebied 9.847 14.288 20.376
afd Openbare Werken 1.326 1.326 1.326
afd Middelen 166 - -
Subtotaal 30.080 34.355 41.100
Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte Geraniumstr 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591
Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
Antwerpsestraat Made 5.000 5.000 5.000
Geraniumstraat Made 5.000 5.000 5.000
Subtotaal 10.000 10.000 10.000