1. Begrotingswijziging

1. Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Begrotinswijziging

In onderstaand overzicht zijn de positieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de negatieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

 

Tabel Bijl.1
Programma's Saldo lasten en baten
2020 2021 2022 2023 2024
1. Burger en bestuur 48.875- N - N - N - N - N
2. Openbare ruimte 104.755- N 8.368- N 868- N 868- N 868- N
3. Ruimte, wonen en economie 653.548- N 7.497 V 7.497 V 7.497 V 7.497 V
4. Sociaal Domein 344.583- N 76.333- N 1.333- N 1.333- N 1.333- N
O. Overhead 192.484- N - N - N - N - N
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 471.680 V - N - N - N - N
Reserves 588.639 V 76.333 V 1.333 V 1.333 V 1.333 V
Totaal generaal programma's - Saldo 283.925- N 871- N 6.629 V 6.629 V 6.629 V