3.2 Uitgangspunten

3.2 Uitgangspunten

Terug naar navigatie - 3.2 Uitgangspunten

Voor het opstellen van de begroting hanteren we uiteraard de gebruikelijke kaders zoals we deze kennen in Drimmelen. Bij het opstellen van de begroting zullen deze indicatoren waar nodig weer opnieuw berekend worden. Een toelichting en berekening op deze indicatoren is terug te vinden in de jaarstukken en eerdere begrotingen paragraaf A weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

•    Een reële en structureel sluitende begroting in 2024
•    Weerstandsratio van minimaal 1
•    Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen: maximaal 100%
•    Solvabiliteit: minimaal 20%
•    Grondexploitatie: maximaal 0%
•    Structurele exploitatieruimte: minimaal 0%
•    Belastingcapaciteit: maximaal 100%