1.5 Bedrijfsvoering en Financiën

1.5 Bedrijfsvoering en Financiën

Terug naar navigatie - 1.5 Bedrijfsvoering en Financiën

Personeel
De organisatie van de Gemeente Drimmelen staat voor een aantal uitdagingen waarvoor extra investering nodig is. Op de eerste plaats zien we dat er veel ambitie is maar dat de uitvoeringscapaciteit en kracht die daarvoor nodig is ontbreekt. Oftewel, we hebben niet overal de mensen, zowel qua aantal als kwaliteit die klaar staan om de opdrachten van de gemeente uit te voeren. Dit is niet alleen een probleem van meer werk dan we aankunnen, het is ook een probleem van een vraag naar een ander soort capaciteit. We zien een verdergaande automatisering waarbij routinewerk steeds meer verdwijnt en de vraag naar IT en het onderhoud daarvan toeneemt. We zien ook andere uitdagingen waarbij grotere problematieken zoals op het gebied van veiligheid en migratie ook Drimmelen als kleinere gemeente raken.
Deze ontwikkeling vraag een structurele investering in de ontwikkeling van de organisatie om bij te blijven bij de vraag. Dit terwijl er een lange periode weinig aan organisatieontwikkeling is gedaan. Boven op de vraag waar meer gemeenten mee te maken hebben, heeft Drimmelen dus ook nog een inhaalslag te maken. 
Eerder is besloten tot een traineeprogramma als onderdeel van deze organisatieontwikkeling. We zien nu een vraag om voornamelijk de ondersteunende functies een upgrade te geven. Daarbij speelt dat in de ondersteuning er een toenemende wetgeving is waaraan voldaan moet worden. Dit zorgt voor een extra druk om de al bestaande benodigde professionaliseringslag in volle gang in te zetten. Hiervoor gaan we de ondersteunende afdelingen samenvoegen en per cluster op snelheid brengen. We starten met IT, financiën en P&O omdat daar de grootste achterstanden zijn. Deze onderdelen zijn ook randvoorwaardelijk voor de verdere organisatieontwikkeling.

Informatisering
De informatievoorziening loopt op twee belangrijke punten achter. De eerste is de digitalisering van processen. Dit zorgt voor omslachtige werkprocessen die ook nog eens foutgevoelig zijn. Hiervoor worden projecten opgestart om meer werkprocessen digitaal te ondersteunen. Voor de burger blijft er de mogelijkheid om andere ingangen zoals telefonie te gebruiken. Het proces daarachter wordt echter wel altijd digitaal afgehandeld. Dit is 1 van de uitgangspunten van een nieuw dienstverleningsconcept dat we dit jaar opstellen als nieuw uitgangspunt voor de digitalisering. 
Het tweede punt is de ondersteuning van onze applicaties. Momenteel is er onvoldoende beheer geregeld om ook te zorgen dat de applicaties die we dagelijks gebruiken ook blijven werken en optimaal gebruikt worden. Hiertoe is een plan gemaakt om een nieuw cluster IT in te richten die alle taken aankan en ook toekomstbestendig is. Met het invullen van deze randvoorwaarde kunnen we weer verder met de ambities uit het plan verbetering informatiemanagement.