1. Algemeen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleid voor 2024 is vastgelegd in het collegewerkprogramma en komt voort uit het coalitieakkoord “Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen”. In financiële zin is het beleid 2024 voor zover het inzichtelijk was uitgewerkt in het meerjarenperspectief 2024 – 2026 bij de begroting 2023. 

Veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie en nieuwe politieke of bestuurlijke ambities kunnen aanleiding geven tot het formuleren van nieuwe beleidswensen. Als aanvulling op het al bekende beleid uit het coalitieakkoord, collegewerkprogramma en het meerjarenperspectief.

In dit hoofdstuk wordt gelijk aan het coalitieakkoord per programma een vooruitblik gegeven op het beleid voor het jaar 2024 en verder.