Sitemap

Kadernota 2021 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Context Blz. 5
Context Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Samenvatting Blz. 8
Beleid 2021 Blz. 9
1.1 Algemeen Blz. 10
Algemeen Blz. 11
1.2 Programma 1 - Burger en Bestuur Blz. 12
Wat willen we bereiken? Blz. 13
De hoofddoelstelling van het programma is: Blz. 14
Speerpunten Blz. 15
Speerpunten Blz. 16
Thema's Blz. 17
Thema's Blz. 18
Beleidswensen Blz. 19
Nieuwe beleidswensen Blz. 20
1.3 Programma 2 - Openbare ruimte Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
De hoofddoelstelling van het programma is: Blz. 23
Speerpunten Blz. 24
Speerpunten Blz. 25
Thema's Blz. 26
Thema's Blz. 27
Beleidswensen Blz. 28
Nieuwe beleidswensen Blz. 29
1.4 Programma 3 - Ruimte, wonen en economie Blz. 30
Wat willen we bereiken? Blz. 31
De hoofddoelstellingen van het programma zijn: Blz. 32
Speerpunten Blz. 33
Speerpunten Blz. 34
Thema's Blz. 35
Thema's Blz. 36
Beleidswensen Blz. 37
Nieuwe beleidswensen Blz. 38
1.5 Programma 4 - Sociaal domein Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
De hoofddoelstelling van het programma is: Blz. 41
Speerpunten Blz. 42
Speerpunten Blz. 43
Thema's Blz. 44
Thema's Blz. 45
Beleidswensen Blz. 46
Nieuwe beleidswensen Blz. 47
1.6 Bedrijfsvoering en overhead Blz. 48
Bedrijfsvoering en overhead Blz. 49
Bedrijfsvoering Blz. 50
Beleidswensen Blz. 51
Nieuwe beleidswensen Blz. 52
Financieel beleidskader Blz. 53
2.1 Financiële verordening Blz. 54
Financiële verordening Blz. 55
2.2 Financieel beleidskader Blz. 56
Financieel beleidskader Blz. 57
Bijlage Blz. 58
Bijlage: Financieel beleidskader 2019 - 2022 Blz. 59
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 60
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 61
Algemene uitgangspunten Blz. 62
Algemene uitgangspunten Blz. 63
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 64
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 65
Financiële positie Blz. 66
Financiële positie Blz. 67
Verbonden partijen Blz. 68
Verbonden partijen Blz. 69
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap