Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2021
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Context
     1. Blz. 6 Context
    2. Blz. 7 Samenvatting
     1. Blz. 8 Samenvatting
  3. Blz. 9 Beleid 2021
   1. Blz. 10 1.1 Algemeen
    1. Blz. 11 Algemeen
   2. Blz. 12 1.2 Programma 1 - Burger en Bestuur
    1. Blz. 13 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 14 De hoofddoelstelling van het programma is:
    2. Blz. 15 Speerpunten
     1. Blz. 16 Speerpunten
    3. Blz. 17 Thema's
     1. Blz. 18 Thema's
    4. Blz. 19 Beleidswensen
     1. Blz. 20 Nieuwe beleidswensen
   3. Blz. 21 1.3 Programma 2 - Openbare ruimte
    1. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 23 De hoofddoelstelling van het programma is:
    2. Blz. 24 Speerpunten
     1. Blz. 25 Speerpunten
    3. Blz. 26 Thema's
     1. Blz. 27 Thema's
    4. Blz. 28 Beleidswensen
     1. Blz. 29 Nieuwe beleidswensen
   4. Blz. 30 1.4 Programma 3 - Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 32 De hoofddoelstellingen van het programma zijn:
    2. Blz. 33 Speerpunten
     1. Blz. 34 Speerpunten
    3. Blz. 35 Thema's
     1. Blz. 36 Thema's
    4. Blz. 37 Beleidswensen
     1. Blz. 38 Nieuwe beleidswensen
   5. Blz. 39 1.5 Programma 4 - Sociaal domein
    1. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 41 De hoofddoelstelling van het programma is:
    2. Blz. 42 Speerpunten
     1. Blz. 43 Speerpunten
    3. Blz. 44 Thema's
     1. Blz. 45 Thema's
    4. Blz. 46 Beleidswensen
     1. Blz. 47 Nieuwe beleidswensen
   6. Blz. 48 1.6 Bedrijfsvoering en overhead
    1. Blz. 49 Bedrijfsvoering en overhead
     1. Blz. 50 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 51 Beleidswensen
     1. Blz. 52 Nieuwe beleidswensen
  4. Blz. 53 Financieel beleidskader
   1. Blz. 54 2.1 Financiële verordening
    1. Blz. 55 Financiële verordening
   2. Blz. 56 2.2 Financieel beleidskader
    1. Blz. 57 Financieel beleidskader
  5. Blz. 58 Bijlage
   1. Blz. 59 Bijlage: Financieel beleidskader 2019 - 2022
    1. Blz. 60 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
     1. Blz. 61 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
    2. Blz. 62 Algemene uitgangspunten
     1. Blz. 63 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 64 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
     1. Blz. 65 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
    4. Blz. 66 Financiële positie
     1. Blz. 67 Financiële positie
    5. Blz. 68 Verbonden partijen
     1. Blz. 69 Verbonden partijen
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap