2.2 Financieel beleidskader

Financieel beleidskader

Terug naar navigatie - Financieel beleidskader

Aanvullend op haar financiële verordening kent Drimmelen een financieel beleidskader (*2). Hierin zijn de kaders opgenomen voor het opstellen van een begroting in de bestuursperiode 2019 – 2022. Het financieel beleidskader treft u aan als bijlage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*2) Vastgesteld door de Financiële Commissie in haar vergadering van 27 maart 2019