1.2 Programma 1 - Burger en Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Terug naar navigatie - De hoofddoelstelling van het programma is:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service is zeer belangrijk en de gemeente is open en benaderbaar voor mensen, bedrijven en instellingen. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met een nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke Toekomstvisie.

 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

In het coalitieprogramma “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !” zijn de volgende speerpunten beschreven:

 • Dienstverlening en Meldpunt
 • Organisatie, bestuur en communicatie
 • Dorpsgericht werken / Geluk en burger- en overheidsparticipatie
 • Veiligheid en handhaving
 • Vrijwilligers
 • Toekomstvisie

Thema's

Terug naar navigatie - Thema's

De speerpunten zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

 1. Dienstverlening
 2. Burger en politiek
 3. Dorpsgericht werken
 4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
 5. Bestuursondersteuning

Beleidswensen