2.1 Financiële verordening

Financiële verordening

Terug naar navigatie - Financiële verordening

Artikel 212 van de Gemeentewet schrijft voor dat een gemeente in haar financiële verordening in ieder geval het volgende opneemt:

  • Regels voor waardering en afschrijving
  • Grondslagen voor prijzen en tarieven
  • Regels voor de financieringsfunctie

Hoofdstuk 3 van de financiële verordening van Drimmelen gaat over het financieel beleid. In dat hoofdstuk zijn deze drie verplichte elementen beschreven.